زندگی زیباست

خرداد۱۹

به شکرانه سلامت پسرکم نیما

زنده ماندی در حریری از دعا

تا قیامت باش ممنون خدا

چشمهایت را دوباره باز کن

زندگی زیباست، زیبا چون شما

باز می‌خندد به رویت پنجره

باز می‌گرید یکی از ابرها

باز می‌بوید تو را آن سیب سرخ

باز می‌پرسد نسیم از تو: کجا؟

دست می‌سایی به بال جبرئیل

شعر می‌خواند برای تو خدا

می‌کند گل در اتاقت آفتاب

می‌دهی گلبرگی از آن را به ما

می‌نشیند روبرویت آینه

تا ببیند روز و شب روی تو را

می‌توانی دوست باشی با زمین

یا که در هفت آسمان باشی رها

می‌توانی بشکفی در باغ عشق

در کنار ما بمانی سالها

۱۳۸۳/۴/۹

محمدرضا مهدیزاده | دسته‌بندی نشده


آدرس ایمیل بصورت عمومی نمایش داده نمی شود.


مثال : http://www.m-mehdizade.ir

نظر شما: